Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen

Kehittämispalvelun avulla markkinointi kuntoon

15 henkilöä työllistävä Vaasan Senioripalvelu Oy:n toimitusjohtaja, terveydenhoitaja Sirpa Rintala on istahtanut kahvikupposen ja tietokoneen ääreen yhdessä konsultti Eliina Puijolan, Pohjanmaan ELYkeskuksen Tommi Sykön ja Vaasan seudullisen kehittämisyhtiö VASEK Oy:n Sari Saarikosken kanssa. Käynnissä on markkinoinnin ja asiakkuuksien kehittämisen konsultointikokonaisuus, jonka aikana Rintala saa yhdessä konsultin kanssa mm. pohtia sosiaali- ja terveysalan yrityksensä markkinoinnin ydinasioita, tärkeitä toimintatapoja ja asiakkuuksia sekä kirkastaa yrityksen visiota.

 

Kehittäminen lähtee tarpeesta

 

Osallistuminen Sari Saarikosken ja VASEK Oy:n koordinoimaan ”Hyvinvointialan yrittäjyyden kehittäminen Vaasan seudulla” -hankkeeseen toimi lähtölaukauksena. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli hyvinvointialan yritysten liiketoimintaosaamisen parantaminen ja siinä käytiin läpi mm. markkinointia ja asiakkuuksien parempaa hallintaa. Yritykselle heräsi kiinnostus ja tarve kehittää markkinointiaan ja asiakkuuksien hallintaansa paremmaksi ja suunnitelmallisemmaksi. ”Kun kuulin Sarilta hankkeen lopussa, että ELY-keskuksilla olisi käynnistymässä uudet kehittämispalvelut, joissa yhtenä konsultoinnin teemana olisi markkinointi ja asiakkuudet, rohkaistuin ottamaan yhteyttä ELY-keskukseen. Osallistuin edellisenä vuotena ELY-keskuksen järjestämään toimitusjohtajavalmennukseen, johon kuului yhteisten valmennuspäivien lisäksi yrityskohtaisia konsultointipäiviä, joten tiesin mitä konsultointi on ja mitä voisin saada. Keskustelut ja käytännön asiat sujuivat ELY-keskuksen Tommi Sykön kanssa todella jouhevasti ja asiantuntevasti. Saamme nyt yrityksemme vision ja sitä kautta myös viestimme eri asiakasryhmille kirkastumaan. Meillä on asiantuntijamme Eliinan kanssa useampi päivä aikaa käydä läpi näitä tärkeitä asioita”, kertoo Rintala hymyssä suin.

 

Kokonaisvaltaista ja käytännönläheistä suunnittelua

 

”Teemme Vaasan Senioripalvelulle käytännönläheistä markkinoinnin suunnittelua, jossa on kevyellä tavalla myös teoria mukana. Käymme läpi asiakasryhmät sekä tuotteet ja palvelut. Tarkoituksena on tuotteistaa kaikki ne palvelut, jotka ovat olleet jo pitkään tarjolla ja ovat sisällöltään kunnossa, mutta joilta puuttuu kunnollinen ja oikeanlainen, helposti löydettävissä oleva nimitys. Luomme myös yritykselle markkinoinnin vuosikellon, jonka avulla työtä on helppo jatkaa”, Eliina Puijola kertoo