Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä voi saada, jos teettää kotitalous- tai hoitotyötä, asunnon kunnossapitotöitä tai tietotekniikkalaitteiden asennusta.

 

Vähennyksen omavastuu on 100 euroa ja enimmäismäärä 2 400 euroa/henkilö vuonna 2014. Omavastuu vähennetään vain kerran. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen, joten puolisot voivat vuonna saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen (4 000 euroa vuonna 2013). Puolisoille vähennys myönnetään siten, kun he ovat sitä verotuksessa pyytäneet. Molemmilta puolisoilta vähennetään omavastuu.

 

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu. Jos esimerkiksi remontti ajoittuu vuoden vaihteeseen, on mahdollista hyödyntää kahtena vuotena kotitalousvähennys maksettujen laskujen mukaan. Omavastuuosuus vähennetään molempina vuosina.

 

Kotitalousvähennys vähennetään ansio- ja pääomatulojen verosta. Useimmat muut vähennykset tehdään ansiotuloista, jolloin rahallinen vaikutus on vähäisempi. Jos verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen, vähennystä ei voi tehdä. Sitä ei voi siirtää seuraaville vuosille.

 

Lähde: http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys