Aktuellt

Arvoisa vanhustyön ammattilainen ja vanhuksen omainen!   Tervetuloa mukaan oppimaan uutta, kuuntelemaan mielenkiintoisia puheenvuoroja, tapaamaan tuttuja ja viihtymään Pohjanmaan Vanhustyö 2015-tapahtumaan Törnävä-saliin Seinäjoelle tiistaina 14.4.2015!   Koulutus- ja näyttelytapahtuma on suunnattu kaikille vanhuspalvelun parissa työskenteleville ammattilaisille kunnissa, kuntayhtymissä ja yksityisissä organisaatioissa.   Tule mukaan yksin......

Kaupallinen tuottaja -RekryKoulutus on työelämälähtöinen koulutus, jonka tavoitteena on rakentaa maahamme uudenlaista osaamista kaupallisen tuottajuuden saralla ja sitä kautta työllistää uusia osaajia. Koulutus koostuu 100 päivän ohjatusta valmennus- ja työskentelyjaksosta. Työelämälähtöinen koulutus toteutetaan yhteistyössä Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa.   Pohjanmaan Senioripalvelu Seinäjoki Oy hakee......

Vasa Seniorservice är en privat aktör som är proffs på hemservice, hemvård och hemsjukvård

I Vasa Seniorservices verksamhetsmodell förenas årtiondens erfarenhet av ändamålsenligt skött hemservice, hushållsarbete och hemsjukvård. Vi planerar vår verksamhet så att vi kan hålla vad vi lovar.  Våra anställda är utbildade proffs på sina områden. Vid behov får du tag på oss dygnet runt.

 

Största delen av dagens seniorer vill bo hemma och klara sig själva så länge som möjligt. Då är det viktigt att behålla funktionsförmågan och vara motiverad att sköta om sig själv. När vi utför vårt arbete försöker vi sätta oss in i kundens situation.

Vi är flexibla sådana dagar då kunden inte har lust med det planerade dagsprogrammet. Vi är ändå målmedvetna när vi märker att kunden behöver hjälp med att komma vidare.

 

Vår tanke är att arbeta tillsammans med kunden. På så sätt blir sysslorna skötta, och kunden upplever glädjen av att få och kunna göra saker själv. Då uppstår en känsla av trygghet och tillit. Kom och diskutera hur vi kan hjälpa dig, Sirpa.

Vasa seniorservice – bättre tillsammans

Vid behov får du tag på oss dygnet runt

Vår tanke är att arbeta tillsammans med kunden. På så sätt blir sysslorna skötta, och kunden upplever glädjen av att få och kunna göra saker själv.