Hushållsavdrag

Man kan få hushållsavdrag om man låter utföra hushålls- eller vårdarbete, underhållsarbeten i bostaden eller installation av datateknik.

 

Avdragets självriskandel är 100 euro och maximibeloppet 2 400 euro/person 2014. Självrisken dras av bara en gång. På grund av att hushållsavdraget är individuellt kan makar sammanlagt få ett avdrag på 4 800 euro (4 000 euro 2013). Makarna beviljas avdrag enligt hur de har anhållit om det i beskattningen. Självrisk dras av för bägge makarna.

Avdraget beviljas för det år under vilket arbetsersättningen eller lönen och lönebikostnaderna har betalats. Om t.ex. en renovering sker vid årsskiftet är det möjligt att utnyttja hushållsavdraget under två år enligt betalade räkningar. Självrisken dras av för bägge åren.

 

Hushållsavdraget dras av från skatten på förvärvsinkomst och kapitalinkomst. De flesta avdragen görs från förvärvsinkomster vilket resulterar i en mindre penningsumma. Om skattebeloppet inte räcker till för att göra hushållsavdraget, kan avdraget inte göras. Det får inte överföras till följande år.

 

Källa: http://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Hushallsavdrag