Hemsjukvård

– blodprover och sjukvårdsåtgärder tillförlitligt i hemmet

Vi vet alla att det lätt går flera timmar när man ska besöka hälsocentralen. Förberedelserna, resan, köandet och själva besöket tar tid. Hemsjukvården sparar både kundens och de anhörigas tid.

 

Om sjukvårdstjänster behövs hemma dagligen, kan vi kombinera hemservice och hemsjukvård. Då går det att spara både tid och pengar när samma personer sköter jobbet. Hemsjukvård går också att få med remiss från en privatläkare och då omfattas vården av FPA:s ersättning. Se priset på kombinerad hemservice och hemsjukvård.

 

Hemsjukvård betyder apoteksbesök, utdelning och dosering av mediciner, tagande av blodprover och andra prover, injektioner, sårbehandling och byte av bandage, besök för att låna hjälpmedel och utdelning av sjukvårdsartiklar. Till hemsjukvården hör också utskrivning från sjukhuset, mini-mental-test för personer med minnessjukdomar och vård i livets slutskede. Vi utför vård i livets slutskede tillsammans med hemsjukhuset, anhöriga och andra som deltar i vården, så som diakonin och församlingen. Öppna länken och se vad som hör till hemsjukvården.

 

Ring Sirpa när du vill fundera på hur hemsjukvården kunde hjälpa på ett sätt som passar er!

Hemsjukvård som kan betalas med servicesedel

utdelning och dosering av mediciner, stöd för anhöriga vid medicinsk behandling av kunderna, kontroll av läkemedels effekter, medicinsk behandling, blodprover, tagande av laboratorieprover, insulininjektioner, sårbehandling, öronspolning, ögondroppar, örondroppar, bandage. Mini-mental-test för personer med minnessjukdomar. Utskrivning från sjukhus, vård i livets slutskede.